Adatvédelmi tájékoztató

Utoljára frissítve: 2018. október 16.

BEVEZETÉS 

Ez a dokumentum a Renishaw csoport adatvédelmi tájékoztatóját ismerteti.

A Renishaw csoport tiszteletben tartja magánéletéhez való jogát, és elkötelezett személyes adatai biztonságának védelme mellett. A jelen adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről, továbbá tájékoztatjuk a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogairól, és törvényben előírt védelméről.

A „Renishaw csoport” magában foglalja a Renishaw plc-t és legfrissebb éves jelentésében felsorolt minden leányvállalatát, melyek listája megtalálható a következő hivatkozáson http://www.renishaw.hu/investors, továbbá e vállalatok minden leányvállalatát, holdingtársaságát és holdingtársaságaik leányvállalatait. A félreértések elkerülése végett a „leányvállalat” és „holdingtársaság” kifejezések Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 2006. évi Társasági törvényében nekik tulajdonított jelentésben szerepelnek. Magában foglalja továbbá a fentnevezett jogi személyek minden igazgatóját, tisztviselőjét, tagját, üzlettársát, munkavállalóját, tanácsadóját és meghatalmazottját.

1. FONTOS INFORMÁCIÓ ÉS BEMUTATKOZÁS

A JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztassa önt arról, hogyan gyűjti és dolgozza fel a Renishaw csoport az ön személyes adatait. Annak érdekében, hogy maradéktalanul tisztában legyen azzal, hogyan és mi célból használjuk fel adatait, fontos, hogy elolvassa ezt az adatvédelmi tájékoztatót, és minden egyéb adatvédelmi, és tisztességes adatkezelésről szóló tájékoztatót, amelyeket azon speciális esetekben adunk önnek, amikor személyes adatokat gyűjtünk önről vagy kezeljük azokat. Ez az adatvédelmi tájékoztató kiegészíti további tájékoztatóinkat, és nem célja, hogy felülírja azokat.

ADATKEZELŐ

Ezt az adatvédelmi tájékoztatót a Renishaw csoport nevében adjuk ki, ezért amikor a jelen adatvédelmi tájékoztatóban a „Renishaw csoport”, a „mi”, a „bennünket” vagy a „birtokunkban lévő” kifejezéseket használjuk, arra a konkrét vállalatra utalunk a Renishaw csoporton belül, amely az adatai kezelésében érintett. Amikor bármilyen személyes adatát megadja nekünk, közölni fogjuk önnel, melyik jogi személy lesz a Renishaw csoporton belül az ön adatainak adatkezelője. Ha nem küldünk önnek ellenkező értelmű írásos tájékoztatást, akkor a Renishaw plc lesz az adatkezelő.

Ha bármilyen kérdése merülne fel ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a törvényben biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatos kéréssel szeretne hozzánk fordulni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeinken.

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

Elérhetőségeink:

E-mail-cím: dataprotection@renishaw.com
Postai cím: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Egyesült Királyság .
Telefonszám: +44 (0)1453 524 524

Önnek jogában áll bármikor panasszal fordulni az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (Information Commissioner's Office, rövidítése: ICO), az Egyesült Királyság adatvédelmi ügyekért felelős felügyeleti hatóságához (www.ico.org.uk). Ennek ellenére mi örömmel vennénk a lehetőséget, ha mi próbálhatnánk meg megoldást találni az aggályaira, mielőtt az ICO-hoz fordulna, ezért kérjük, első körben velünk lépjen kapcsolatba.

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA, ÉS AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A VÁLTOZÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

Fontos, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, a fenti elérhetőségeinken keresztül mindenkor tájékoztasson bennünket arról, ha cégünkkel fennálló kapcsolat időtartama alatt megváltoznának személyes adatai.

HARMADIK FELEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK 

Előfordulhat, hogy a Renishaw csoport honlapja harmadik felek honlapjára mutató hivatkozásokat, plugineket és alkalmazásokat tartalmaz. Ha rákattint ezekre a hivatkozásokra, vagy engedélyezi ezeket a kapcsolódásokat, lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy adatokat gyűjtsenek önről, vagy megosszák azokat. Mi a fent említett harmadik felek által üzemeltetett honlapok felett nem gyakorlunk ellenőrzést, és az adatvédelmi tájékoztatójuk tartalmáért sem tartozunk felelősséggel. Ezért azt javasoljuk önnek, hogy amikor elhagyja a Renishaw csoport honlapját, minden alkalommal olvassa el az adatvédelmi tájékoztatást azokon a honlapokon, amelyekre ellátogat.

2. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

Személyes adatok vagy személyes információk jelentése: bármely olyan információ egy személyről, amelynek alapján az adott személy személyazonossága megállapítható. Nem tartoznak bele azok az adatok, amelyekből eltávolították a személyazonosságot (anonim adatok).

Különféle típusú személyes adatokat gyűjthetünk, tárolhatunk és továbbíthatunk önről, melyeket az alábbi módon csoportosítottunk:

 • Személyazonosításra alkalmas adatok ideértve az ön vezetéknevét, keresztnevét, megszólítását és munkaköri pozíciójának megnevezését.
 • Elérhetőségi adatok, ideértve az ön cégének címét, e-mail-címét és telefonszámait.
 • Preferenciákra vonatkozó adatok, melybe beletartozik többek között az iparág, amelyben dolgozik, a Renishaw termékek, amelyek érdeklik önt és az ön által előnyben részesített kommunikáció.

Nem fogunk szándékosan semmilyen olyan adatot gyűjteni önről, amely a személyes adatok különleges kategóriáiba esik (ilyenek például a bőrszínre vagy etnikai hovatartozásra, vallásra vagy világnézeti meggyőződésre, nemi életre, nemi irányultságra, politikai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra vonatkozó, valamint genetikai és biometrikus adatok), kivéve, ha azt ön adja meg nekünk.

3. HOGYAN GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Számos különböző módszert is használunk arra, hogy adatokat gyűjtsünk öntől és önről, jóllehet ez leginkább találkozókon keresztül, és honlapjaink, webshopjaink, szoftvertermékeink, honlapjainkon esetlegesen használt szoftvereink, kiállításaink, rendezvényeink útján történik, valamint más, közvetlen interakciók útján; továbbá a már meglévő üzleti kapcsolataink és a nyilvánosan közzétett információk felhasználásával. Ön oly módon adhatja meg nekünk a személyazonosságára, elérhetőségére és szokásaira vonatkozó adatait, ha kitölti nyomtatványainkat, vagy postai levélben, telefonon, e-mailben, személyesen vagy egyéb módon kapcsolatba lép velünk.

Továbbá szorosan együttműködünk harmadik felekkel is (ideértve többek között forgalmazóinkat, technikai, fizetési vagy szállítási szolgáltatást nyújtó alvállalkozóinkat, analitikaszolgáltatóinkat, és a hitelminősítő intézeteket), ezért tőlük is kaphatunk önről információt.

Honlapjaink és webshopjaink szintén használnak sütiket. További tájékoztatásért kérjük, tanulmányozza Süti irányelvünket.

4. HOGYAN HASZNÁLJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

Csak abban az esetben fogjuk felhasználni az ön személyes adatait, ha arra a törvény lehetőséget biztosít számunkra. Az esetek túlnyomó többségében az alábbi körülmények fennállása esetén fogjuk felhasználni személyes adatait („az adatkezelés jogalapjai”):

 • Az érintett hozzájárulása alapján - Amennyiben ön a beleegyezését adta nekünk ahhoz, hogy személyes adatait felhasználhassuk az általunk elérni kívánt célok érdekében.
 • Szerződés teljesítése céljából - Amennyiben személyes adatainak feldolgozására egy olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, amelyet mi létesítettünk önnel, vagy amikor az ön kérésére, egy ilyen szerződés létrehozása érdekében kell lépéseket tennünk.
 • Jogos érdek érvényesítése céljából - Amennyiben az üzleti tevékenységünk azon érdekét szolgálja, hogy oly módon folytathassuk és irányíthassuk üzleti tevékenységünket, amellyel a legjobb termékeket és szolgáltatásokat és a legjobb és legbiztonságosabb ügyfélélményt nyújthatjuk önnek. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, hogy mielőtt jogos érdekeink érvényesítése céljából feldolgoznánk az ön személyes adatait, felmérjük és mérlegeljük, milyen hatással járhat az önre nézve (mind pozitív, mind negatív szempontból). Nem használjuk fel személyes adatait olyan tevékenységekre, amelyekben az önre gyakorolt hatás felülírja saját érdekeinket (kivéve, ha hozzájárulást szereztünk öntől, vagy más törvényes előírás vagy felhatalmazás teszi azt lehetővé vagy kötelezővé számunkra). Ha kapcsolatba lép velünk, további tájékoztatást kaphat arról, hogyan összegezzük és vetjük össze – az egyes konkrét tevékenységek vonatkozásában – saját jogos érdekeinket az önre gyakorolt lehetséges hatással.
 • Jogi kötelezettség - Amennyiben személyes adatainak kezelése valamilyen ránk vonatkozójogi vagy törvényes kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

MILYEN CÉLOKRA HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az alábbiakban táblázatos formában összefoglaltuk valamennyi olyan eljárás leírását, amelyeken keresztül szándékunkban áll felhasználni az ön személyes adatait, és mely jogalapokra hivatkozva tesszük azt. Továbbá azokban az esetekben, ahol az adott helyzetben alkalmazható, azt is meghatároztuk, milyen jogos érdekeink vannak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy személyes adatait több jogalapra hivatkozva is kezelhetjük, azon konkrét adatkezelési cél függvényében, amelynek elérésére adatait használjuk. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a konkrét jogalappal kapcsolatban, amelyre személyes adatainak kezelését alapozzuk, amennyiben az alábbi táblázatban több jogalap is szerepel.

Cél/Tevékenység Az adatfeldolgozás jogalapja 
Az ön nyilvántartásba vétele új ügyfélként/beszállítóként vagy potenciális ügyfélként/beszállítóként. 

(a) Szerződés teljesítése

(b) Hozzájárulás 

Árajánlatadás, és termékek és/vagy szolgáltatások feldolgozása és kiszállítása az ön részére. 

(a) Szerződés teljesítése 

(b) Jogos érdekek (jogos kintlévőségeink behajtására)

Árajánlatkérés és termékek és/vagy szolgáltatások vásárlása öntől.

(a) Szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekek (termékek/szolgáltatások biztosítása)

Az önnel létesített kapcsolatunk kezelése ügyfélkapcsolatainkban, ideértve az ön „MyRenishaw” fiókjának nyilvántartását. 

(a) Szerződés teljesítése

(b) Jogi kötelezettség 

(c) Jogos érdekek (nyilvántartásunk naprakészen tartása)

Eljuttatni önhöz azt a tájékoztatást, amelyet ön kér tőlünk. 

(a) Hozzájárulás

(b) Szerződés teljesítése 

Eladás utáni, karbantartási és javítási szolgáltatások nyújtására az ön részére. 

(a) Szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekek (a jó ügyfélkapcsolat fenntartására)

Eladás utáni, karbantartási és javítási szolgáltatások igénylése öntől.

(a) Szerződés teljesítése

(b) Jogos érdekek (a jó beszállítói kapcsolat fenntartására)

Arra, hogy jobb minőségű böngészési élményt és szolgáltatásokat nyújtsunk önnek, amikor a honlapjainkat használja. (a) Jogos érdekek (honlapunk fejlesztése) 
Arra, hogy tájékoztatást nyújtsunk önnek termékeinkről, szolgáltatásainkról, és azokról az eseményekről, amelyek megítélésünk szerint érdekelhetik önt. 

(a) Hozzájárulás

(b) Jogos érdekek (tevékenységünk marketingje) 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

Személyes adatait csak azon adatkezelési célokra használjuk, amelyek érdekében gyűjtöttük azokat, kivéve, ha megalapozott okkal úgy véljük, hogy valamely más okból kell felhasználnunk azt, mely ok összeegyeztethető az eredeti céllal. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha felvilágosításra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan hoztuk meg döntésünket, mely szerint az új adatkelési cél összeegyeztethető az eredeti céllal.

Amennyiben szükségünk lenne arra, hogy személyes adatait egy ahhoz nem kapcsolódó cél érdekében felhasználhassuk, értesíteni fogjuk önt, és magyarázatot nyújtunk önnek arról, hogy milyen jogalap teszi lehetővé ezt számunkra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy személyes adatainak kezelését az ön tudomása vagy hozzájárulása nélkül is végezhetjük a fenti szabályokkal összhangban, amennyiben azt a törvények előírják, vagy lehetővé teszik számunkra.

5. SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA 

Előfordulhat, hogy a fenti, 4. bekezdésben szereplő táblázatban meghatározott célok érdekében személyes adatait meg kell osztanunk az alább felsorolt személyekkel.

 • Vállalaton belüli harmadik felek – A Renishaw csoporton belüli más vállalatok, melyek személyes adatai kezelőiként vagy feldolgozóiként járnak el.
 • Vállalaton kívüli harmadik felek – ideértve:
  • Az adatfeldolgozóként eljáró szolgáltatóinkat, akik IT- és rendszeradminisztrátori szolgáltatásokat nyújtanak nekünk.
  • A szakmai tanácsadó cégeket, akik adatfeldolgozóinkként vagy társ-adatkezelőinkként járnak el, ideértve azokat az ügyvédeket, banki szakembereket, könyvvizsgálókat és biztosítási szakembereket, akik tanácsadási, banki, jogi, biztosítási és könyvelési szolgáltatásokat nyújtanak nekünk.
  • Az adatfeldolgozóként vagy adatkezelőként eljáró adóhatóságokat, törvényhozó szerveket és más államigazgatási szerveket vagy szabályozó hatóságokat, amelyek bizonyos körülmények fennállása esetén jelentést kérnek az adatfeldolgozási tevékenységekről.
  • Értékesítési közvetítőink, pénzforgalmi szolgáltatóink és alvállalkozóink a technikai és szállítási szolgáltatások vonatkozásában.
  • Szolgáltatóink, akik marketingkezdeményezéseinket támogatják, és a technológiát biztosítják a rendezvényeinken végzett adatgyűjtéshez.
  • Ügyfeleink és beszállítóink, akik szállítások kivitelezését végzik, és támogatást nyújtanak.
 • Azon harmadik felek, akiknek értékesíthetjük, átruházhatjuk üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egyes részeit, vagy akikkel ezeket összeolvadással egyesítjük. Az is előfordulhat, hogy mi törekszünk más vállalkozások megszerzésére vagy a velük való összeolvadásra. Amennyiben üzleti tevékenységünkben ilyesfajta változás következne be, az új tulajdonosok szintén jogosultak lesznek az ön személyes adatainak felhasználásra, a jelen adatvédelmi tájékoztatóval azonos feltételekkel.

Minden harmadik féltől megköveteljük, hogy tiszteletben tartsák az ön személyes adatainak biztonságát és bizalmasságát, és a törvényi előírásokkal összhangban kezeljék azokat. Nem engedélyezzük harmadik fél szolgáltatóinknak, hogy saját céljaikra használják az ön személyes adatait; továbbá csak meghatározott célokhoz kötötten, és az utasításainkkal összhangban engedélyezzük számukra személyes adatainak feldolgozását.

6. KÜLFÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁS

A vállalaton belüli és kívüli harmadik fél partnereink közül némelyeknek az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén kívül található a székhelye, ezért személyes adatainak fenti partnereink által végzett feldolgozása az EGT-n kívülre történő adattovábbítással járhat.

Valahányszor nem EGT-tagállamba továbbítjuk személyes adatait, minden észszerűen elvárható erőfeszítést megteszünk azért, hogy biztosított legyen az adatok hasonló szintű védelme, azáltal, hogy jogi garanciák bevezetéséről gondoskodunk az ilyen adattovábbítások esetére. Amikor ilyen szolgáltatókat veszünk igénybe, felhasználhatjuk például az Európai Bizottság által kimondottan e tárgyban jóváhagyott szerződéseket, melyek az Európai Unióban előírt szinttel megegyező védelmet biztosítanak a személyes adatoknak. További részletekért tanulmányozza az Európai Bizottság: Mintaszerződéseit a személyes adatok harmadik országokba való továbbításához.

7. ADATBIZTONSÁG

Megfelelő technikai és biztonsági intézkedéseket vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk személyes adatainak véletlen elvesztését, a jogosulatlan felhasználást és hozzáférést, a megváltoztatást és a nyilvánosságra hozatalt. Továbbá korlátoztuk a személyes adataihoz való hozzáférést azon alkalmazottaink, megbízottaink, szerződéses és más harmadik fél partnereink körére, akiknek üzleti tevékenységük elvégzése során szükséges hozzáférniük azokhoz. A fenti személyek csak a mi utasításunk alapján dolgozhatják fel személyes adatait, és titoktartási kötelezettségvállalás vonatkozik rájuk.

Eljárásokat vezettünk be az adatok biztonságát fenyegető feltételezett jogsértések kezelésére, és minden adatvédelmi incidensről értesítjük önt és az illetékes szabályozó hatóságot, amennyiben a törvény ezt előírja.

8. AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

MENNYI IDEIG FOGJÁK HASZNÁLNI SZEMÉLYES ADATAIMAT?

Személyes adatait csak az adatgyűjtési cél megvalósításához szükséges időtartamra őrizzük meg, ideértve a jogi, könyvviteli és beszámolási kötelezettségeink teljesítését is.

A személyes adatok jogszerű megőrzési idejének megállapításához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, természetét és szenzitivitásának mértékét; a jogosulatlan hozzáférésből vagy nyilvánosságra hozatalból fakadó potenciális kockázatokat; személyes adatai kezelésének célját, és azt, hogy képesek vagyunk-e más eszközökkel elérni a fenti célokat; továbbá a vonatkozó törvényi előírásokat.

Bizonyos körülmények fennállása esetén ön igényelheti tőlünk adatai törlését. További információért tanulmányozza a törlés kérése részt alább.

Bizonyos körülmények fennállása esetén kutatási vagy statisztikai célból anonimizálhatjuk személyes adatait (oly módon, hogy azok többé ne legyenek az ön személyéhez köthetőek), az ilyen esetekben ezt az információt korlátlanul használhatjuk anélkül, hogy erről értesítenünk kellene önt.

9. TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOGAI

Bizonyos körülmények fennállása esetén megilletik önt a személyes adatok védelmére vonatkozó, adatvédelmi törvényekben biztosított jogok.

 • A személyes adatokról szóló tájékoztatáskérés joga – közismert nevén „az érintett hozzáférés iránti kérelme”. Ez biztosítja a jogát arra, hogy másolatot igényeljen tőlünk a kezelésünkben lévő személyes adatairól, és meggyőződhessen arról, hogy jogszerűen végezzük-e az adatfeldolgozást.
 • A személyes adatok helyesbítésének kérése – ez biztosítja a jogát arra, hogy a kezelésünkben lévő hiányos vagy pontatlan személyes adatainak korrekcióját kérje, bár előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az újonnan megadott adatok pontosságát.
 • A személyes adatok törlésének kérése – ez biztosítja a jogát arra, hogy személyes adatainak törlését vagy megsemmisítését igényelje, ha már nincsen alapos okunk az adatok további kezelésére.
 • Tiltakozás személyes adatainak kezelése ellen – ha azt valamely jogos érdekünkre hivatkozva végezzük, és ön úgy érzi, az kihatással van alapvető jogaira és szabadságaira; illetve ha személyes adatainak kezelését közvetlen üzletszerzés (direkt értékesítés) céljából végezzük.
 • A személyes adatai kezelése korlátozásának kérése – ez biztosítja a jogát arra, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén kérhesse tőlünk személyes adatai kezelésének felfüggesztését.
 • A személyes adatai (átadásának) továbbításának kéréséhez való jog – bizonyos körülmények fennállása esetén önnek joga van arra, hogy megkapja tőlünk az ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, melyeket tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kell átadnunk önnek.

A személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásához való jog – ha személyes adatait az ön által adott hozzájárulás alapján kezeljük, önnek joga van arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhassa.

Ha gyakorolni kívánja fenti jogainak bármelyikét, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

ÁLTALÁBAN DÍJMENTES

Nem kell díjat fizetnie azért, hogy hozzáférhessen személyes adataihoz (vagy gyakorolja bármely más jogát). Azonban előfordulhat, hogy egy méltányos összegű díjat felszámítunk önnek, ha kérése nyilvánvalóan alaptalan, ismétlődő vagy túlzó mértékű. Az is lehetséges, hogy a fenti körülmények fennállása esetén megtagadjuk, hogy eleget tegyünk a kérésének.

MIT KÉRHETÜNK ÖNTŐL?

Előfordulhat, hogy olyan adatokat kell kérünk öntől, amelyekkel segít ellenőriznünk személyazonosságát, és biztosítanunk önnek a személyes adataihoz való hozzáférés jogát (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez a biztonsági intézkedés arra szolgál, hogy személyes adatai ne juthassanak jogosulatlan személyek tudomására. Továbbá abból a célból is kapcsolatba léphetünk önnel, hogy további információt kérjünk öntől, melynek segítségével gyorsabban megválaszolhatjuk kérését.

A VÁLASZADÁS HATÁRIDEJE

Igyekszünk minden jogos kérést egy hónapon belül megválaszolni. Időnként – ha a kérése különösen összetett, vagy egyszerre több, különböző kérdéssel is fordult hozzánk – előfordulhat, hogy ez egy hónapnál hosszabb időt vesz igénybe részünkről. Ebben az esetben értesíteni fogjuk önt erről, és folyamatosan aktualizált tájékoztatást nyújtunk a fejleményekről.