Weboldal használati feltételei

Vállalat adatai

A jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Renishaw plc, egy Angliában és Walesben 1106260 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, amelynek székhelye New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Egyesült Királyság.

Pénzügyi adatok

Jelen webhely egyes részei a Renishaw pénzügyi teljesítményét taglalhatják. Jelen webhelyen található adatok nem minősülnek értékpapírokra vonatkozó ajánlattételnek, illetve jelen tartalom semmilyen más formában nem tekinthető célzott felhívásnak vagy ösztönzésnek bármely személy számára arra vonatkozóan, hogy a Renishaw Csoporton belüli bármely vállalat értékpapírjait jegyezze, a jegyzésre feliratkozzon vagy az értékpapírokat bármilyen egyéb módon megszerezze vagy birtokolja. A webhely tartalmazhat előre mutató kijelentéseket, amelyek bizonyos kockázatokat és bizonytalanságot vonnak maguk után, mivel jövőbeli eseményekre vonatkoznak. A valós eredmények eltérhetnek az adott kijelentésekben megfogalmazottaktól számos tényező függvényében, így például függhetnek az ipari termékellátás jövőbeli mennyiségi szintjeitől, a kereslettől és árképzéstől; a politikai stabilitástól és gazdasági növekedéstől; a fejlődéstől és új technológiák alkalmazásától; a versenytársak tevékenységeitől; illetve természeti katasztrófáktól, háborúktól és terrorcselekményektől.

Termékek elérhetősége

Nem az összes termékünk vásárolható meg az összes földrajzi régióban. Kérjük, további tájékoztatásért forduljon a területileg illetékes Renishaw irodához.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A Renishaw mindent megkísérelt ugyan a webhelyen közzétett adatok pontosságának a biztosítása érdekében, ám előfordulhat, hogy egyes oldalak hiányos, elavult vagy helytelen adatokat tartalmaznak. Következésképpen alapvető fontosságú, hogy minden információ tekintetében tájékozódjon munkatársainknál, mielőtt erre alapozva bármilyen intézkedés mellett dönt. A webhelyen közzétett adatok szabad hozzáférésének egyik feltétele, hogy Ön elfogadja, hogy nem áll módunkban felelősséget vállalni az Ön semmilyen intézkedéséért, amely a megadott adatokon alapul.

PDF-fájlok

A webhelyen található PDF-fájlok többségét úgy hoztuk létre, hogy kompatibilisek legyenek az Adobe® Acrobat® V6 szoftverrel. Ezek Adobe Acrobat Reader V7 vagy újabb szoftverrel nyithatók meg.

Sütikkel kapcsolatos útmutató

Elolvashatja, hogyan használjuk a sütiket a weboldalunkon.

Adatvédelem

Az adatgyűjtés és az Ön adatai felhasználásának módjára vonatkozó információk az adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Jelen lapok tartalmát szerzői jog védi © 2001–2021 Renishaw plc. A webhelyen elérhető adatok részben vagy egészben, bármilyen formában történő másolása vagy felhasználása bármilyen egyéb dokumentumban tilos, kivéve az alábbi eseteket:

  1. A webhelyen található anyag egyes kivonatainak kinyomtatása vagy letöltése módosítás nélkül saját felhasználás céljából;
  2. Jelen webhely tartalmának másolása és elküldése egyéni harmadik feleknek személyes felhasználásra, amennyiben megjelöl minket információforrásként, továbbá tájékoztatja a harmadik felet jelen feltételek hatályosságáról, amelyeknek nekik is eleget kell tenniük.

A RENISHAW, a RENISHAW logóban használt stilizált mérőfej, a REVO, a Renscan és a Qontor a Renishaw plc bejegyzett védjegyei, a RenDX a Renishaw Diagnostics Limited bejegyzett védjegye, a neuromate pedig a Renishaw Mayfield S.A. bejegyzett védjegye az Egyesült Királyságban és további országokban. Az apply innovation, illetve egyéb Renishaw termékek és technológiák nevei és megjelölései a Renishaw plc vagy leányvállalatai védjegyének minősülnek.

A Microsoft és az Internet Explorer a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegy, az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy további országokban.

Irányadó jog

Jelen webhely és nyilatkozat tekintetében az angol jog tekintendő irányadónak.