A Primo™ Total Protect Felhasználási feltételei

1. Értelmezés

1.1. Bármely Alapvető komponens értékesítése kapcsán a következő Felhasználási feltételek lépnek minden olyan garancia helyébe, amely a vonatkozó Általános feltételek című dokumentumban meghatározott Alapvető komponensek hibáival vagy minőségével kapcsolatos. Minden egyéb, a vonatkozó Általános feltételek című dokumentumban szereplő feltétel teljes hatályban marad.

1.2. A jelen Felhasználási feltételekben az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Vevő” az Alapvető komponensek végfelhasználónak számító vevőjét jelenti.

A „Hibákkal kapcsolatos garancia” a Renishaw által a 3.1.1. bekezdésben biztosított, az Alapvető komponensek hibáira vonatkozó garanciát jelenti.

Az „Alapvető komponens(ek)” a Primo rendszer alapvető komponenseit jelöli, nevezetesen a Primo interfészt és a Primo rádiós munkadarab-bemérőt, és (a megvásárolt készlettől függően) a Primo rádiós 3D szerszámbemérőt is magában foglalhatja.

A „Primo zseton” azt a hat (6) hónapos zsetont jelöli, amelyet a Renishaw a Primo rendszerrel történő használathoz bocsát ki.

A „Primo rendszer” a Renishaw által Primo rendszer néven piacra bocsátott rendszert jelöli, amely a Primo interfészt és a Primo rádiós munkadarab-bemérő eszközt tartalmazza, és tartalmazhatja a Primo rádiós 3D szerszámbemérőt, valamint egyéb alkatrészeket és komponenseket is (a Vevő által megvásárolt készlettől függően).

A „PTP” a Primo Total Protect szolgáltatás nyújtotta védelmet jelenti az alábbi 3.1.2. bekezdésben leírtaknak megfelelően.

A „PTP regisztrációjának napja” az alábbi 2.1. bekezdésben kifejtett jelentéssel bír.

A „Renishaw” a Renishaw plc vállalatot vagy a Renishaw plc valamely leányvállalatát jelenti.

A „Általános feltételek” azon jogi személy Általános értékesítési feltételeit jelenti, aki az Alapvető komponenseket a Vevő számára értékesíti.

Az „Primo bővítőzseton” a Primo zseton azon bővítését jelenti, amely oly módon oldja fel a Primo rendszer használatának korlátozását, hogy Vevő ezt követően korlátlan ideig használhatja a Primo rendszert, az alábbi 5. bekezdésnek megfelelően.

A „Bővítés regisztrációjának napja” az alábbi, 5. bekezdésben kifejtett jelentéssel bír.

2. Regisztráció

2.1. Annak érdekében, hogy minden egyes Alapvető komponens esetében jogosult legyen a Hibákkal kapcsolatos garanciára és PTP-re az alábbi 3.1. bekezdésben meghatározott időtartamra, Vevőnek regisztrálnia kell az általa vásárolt Alapvető komponensek sorozatszámait a Renishaw webhelyén található regisztrációs oldalon (www.renishaw.hu/primocover) az egyes Primo zsetonokhoz, amikor a Primo zsetont a Primo rádiós munkadarab-bemérő eszközbe helyezi. A regisztráció dátuma a „PTP regisztrációjának napja”.

2.2. A Vevő köteles a Primo zsetont annak megvásárlását követő két (2) éven belül regisztrálni. Ha Vevő elmulasztja az ezen időn belüli regisztrációt, de ezt követően elvégzi (vagy megpróbálja elvégezni) a regisztrációt, a Renishaw nem biztosít PTP szolgáltatást azon Primo rendszerhez, amelyhez a Primo zsetont regisztrálják (vagy megkísérlik regisztrálni).

2.3. Ha Vevő egyetlen Primo zsetont sem regisztrál az Alapvető komponensekhez, a Hibákkal kapcsolatos garancia és a PTP nem lesz érvényes. Ugyanakkor a Vevő által vásárolt Alapvető komponensek hibája esetén az adott Általános feltételek érvényesíthetők lesznek.

3. Hibákkal kapcsolatos garancia és PTP

3.1. A jelen Felhasználási feltételek értelmében a Renishaw ingyenesen biztosítja az alábbiakat:

3.1.1. Hibákkal kapcsolatos garancia – az Alapvető komponensekben megfelelő használat mellett, a PTP regisztrációjának napját követő hat (6) hónapos időszakon belül, kizárólag anyag- vagy gyártási hibából adódóan felmerülő hibák elhárítása javítás vagy (a Renishaw döntése alapján) cseretermék biztosítása útján, ; és

3.1.2. PTP – Vevő általi használat során felmerülő véletlen meghibásodások vagy műveletek miatt működésképtelenné vált Alapvető komponensek cseréje korlátlan számú alkalommal a PTP regisztrációjának napját követő hat (6) hónapon belül, AMENNYIBEN a Renishaw Vevőre terhelheti az Alapvető komponensek cseréjének költségeit a „csere alapján történő javítás” szerinti értéken (amelyet a Renishaw időről időre megállapít) abban az esetben, ha Vevő szándékosan eltávolította valamely Alapvető komponens sorozatszámait, vagy az Alapvető komponenseket szándékosan vagy tartósan nem rendeltetésszerűen használta, vagy hanyagságot tanúsított velük és a cseréjükkel szemben (ennek megállapítása a Renishaw kizárólagos joga).

A javított vagy kicserélt elemre nem vonatkozik újabb Hibákkal kapcsolatos garancia vagy PTP, és az eredeti, hat (6) hónapig érvényes Hibákkal kapcsolatos garancia és PTP változatlan marad az adott PTP regisztrációjának napjától kezdődően.

3.2. Ugyanezen hat (6) hónapos Hibákkal kapcsolatos garancia és PTP időtartama során Vevő bármikor regisztrálhat egynél több Primo zsetont is a Primo rendszerhez, és ha Vevő él ezzel a lehetőséggel, Vevő összesen hat (6) hónapos Hibákkal kapcsolatos garanciában és PTP szolgáltatásban részesül, a fenti 3.1. bekezdésnek megfelelően, az első PTP regisztrációjának napjától kezdődően.

3.3. A fentebb olvasható 3.1.2. bekezdés alapján Vevő számára kicserélt Alapvető komponensekkel kapcsolatban a Renishaw a cserével kapcsolatban felmerült helyi adók és vámok költségeit is átháríthatja a Vevőre.

3.4. A fentebb olvasható 3.1.2. bekezdés szerinti PTP csak az Alapvető komponensekre vonatkozik, és nem vonatkozik a Primo rendszer semmilyen egyéb részére, beleértve többek között az LTS eszközt (szerszámhosszbemérő), a tapintószárakat és az akkumulátorokat, amelyekre az adott Általános feltételek vonatkoznak.

3.5. Az egyes elemek Renishaw számára történő visszaküldése Vevő felelősségére történik. A megjavított- vagy cseretermékeket a Renishaw saját költségén küldi vissza a vásárló által megadott címre.

3.6. Ha a Renishaw nem talál hibát az Alapvető komponensekben, a Renishaw Vevőre terhelheti a „meghibásodás nélküli esetekre” felszámított aktuális díját.

3.7. A Renishaw fenntartja a jogot a PTP bármikor, bármilyen okból, a webhelyen közzétett értesítés után azonnali hatállyal történő visszavonására, ami alól kivételt jelent, hogy mindig tiszteletben fogja tartani az olyan Alapvető komponensekhez tartozó PTP szolgáltatás igénybe vételének jogát, amelyekhez az adott értesítés napjáig Primo zsetont regisztráltak.

4. Kizárások

4.1. A Renishaw semmilyen meghibásodással kapcsolatban nem felel Vevő irányába, ha a Vevő nem értesíti azonnal írásban, a meghibásodás fellépésekor fennálló üzemi körülmények részletes leírásával együtt a Renishaw-t az állítólagos hibáról, és saját költségére vissza nem küldi az Alapvető komponenseket vagy az érintett alkatrészt a Renishaw számára.

4.2. A Renishaw minden olyan döntése véglegesnek és Vevőre nézve kötelező érvényűnek tekintendő, amely a jelen Felhasználási feltételekben szabályozott ügyek kapcsán születik, és különösképpen (de nem kizárólagosan) az adott hiba vagy üzemzavar jellegével és okával, valamint azzal kapcsolatos, hogy a Renishaw hány csereterméket engedélyez Vevő számára a 3.1.2. bekezdés értelmében.

4.3. A RENISHAW SEM SZERZŐDÉS, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁRTÉRÍTÉS ALAPJÁN VAGY EGYÉB MÓDON NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ ALAPVETŐ KOMPONENSEK VAGY A PRIMO RENDSZER HIBÁIBÓL VAGY VÉLETLEN MEGHIBÁSODÁSAIBÓL, TOVÁBBÁ KEZELÉSÉBŐL EREDŐEN VEVŐ ÁLTAL ELSZENVEDETT EGYÉB KÁROSODÁSOKÉRT VAGY TELJESÍTMÉNYCSÖKKENÉSÉRT, ILLETVE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGEKÉRT (A TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN NEM KORLÁTOZHATÓ ÉS KI NEM ZÁRHATÓ FELELŐSSÉGEK KIVÉTELÉVEL).

5. Primo bővítőzseton

5.1. Ha Vevő bármikor Primo Upgrade zsetont vásárol, Vevő köteles regisztrálni a Kulcsfontosságú komponensek sorozatszámait (értelemszerűen) az adott Primo Upgrade zsetonhoz az erre vonatkozó felszólításkor (a „az upgrade regisztrációs napja”) és a Renishaw által kért módon. Az upgrade regisztrációs napjától kezdve:

5.1.1. a PTP már nem vonatkozik a Primo rendszer Vevő általi használatára; és

5.1.2. a Renishaw az Alapvető komponensekre a Renishaw Általános értékesítési feltételeiben leírt, vonatkozó Általános garancia szerinti, hibákkal kapcsolatos garanciát biztosít, az alábbiak közül a hosszabb időszakra:

(a) a Bővítés regisztrációjának napjától számított hat (6) hónap; és

(b) a Primo rendszerre vonatkozó, a fenti 3.1.1. bekezdésben leírt Hibákkal kapcsolatos garancia még hátralévő időtartama (ha van ilyen) PLUSZ a Frissítés regisztrációjának napjától számított hat (6) hónap, ami a Frissítés regisztrációjának napjától számítva legfeljebb (12) hónap lehet.